Jedna z nejpoučnějších scén, jimž jsem musel přihlížet s úsměvem na rtech, bylo procesí doprovázené hrstkou dohlížejících četníků. Vedl je úctyhodný starý muž, jehož černé roucho a purpurová pokrývka hlavy jasně dokládaly, že jde o nestoriánského biskupa. Krev mu stékala po čele a po tvářích jako rudé slzy mučednictví. Když nás míjel, vzhlédl a dlouze na mne pohlížel, jako by vytušil, že i já jsem křesťan. Pokračoval však dál k vrcholu utrpení. Když na něm stanul, postavil se s rukama zkříženýma doprostřed svého stádce, které ho předešlo na cestě k smrti, až nakonec sám padl pod ranami vrahů. Více …

[V Chosrově] se válely mrtvoly v různých polohách, které svědčily o těch nejkrutějších předsmrtných mukách. Byli to asyrští starci, kteří nemohli odejít do Ruska. V boční ulici za hřbitovem ležela celá hromada těl s uřezanými hlavami a kolem byly rozesety pokrývky hlavy, jako by je tu při přepočítání odhazoval negramotný katan, který dostával zaplaceno od kusu. Také tu zela hluboká jáma, do níž byla házena mrtvá těla křesťanů. Více …

“Muži jsou často (ti odvodového věku jsou už v armádě) navzájem pevně spoutání provazy a řetězy. […] Slyšel jsem o třech případech, kdy ženy porodily na cestě a jejich drsní dohlížitelé tak spěchali, že je nechali zemřít na vykrvácení. Vím také o případu poměrně lidského vojáka, který dopřál takové ženě několik hodin odpočinku a pak ji naložil do vagonu. Některé ženy byly tak vyčerpané a zoufalé, že nechávaly své děti u cesty. […] A na jednom místě řekl velitel svým mužům, že si mohou s ženami a dívkami dělat, co chtějí. […] Více …

Pak svázali všechny Armény, přibližně pět tisíc duší, k sobě za ruce, shromáždili je do kruhu kolem pyramidy z trní a křoví a zapálili ji. Plameny za okamžik šlehaly až k nebi a mísily se s nářkem zaživa upalovaných obětí. Uprchl jsem odtud, protože jsem nevydržel tu příšernou podívanou. Nutil jsem svého koně k trysku, co jen mohl, ale i po dvou hodinách zběsilé jízdy ke mně stále doléhaly žalostné výkřiky, dokud neutichly. Za dva dny jsem se na to místo vrátil a spatřil tisíce zuhelnatělých těl.” Více …